Miljø og bæredygtighed

I Ålsrode Smede- & Maskinfabrik driver vi virksomhed på en måde, hvor vi tager ansvar for klima, miljø og mennesker samtidigt med, at vi tager ansvar for vores virksomhed, derfor er vi også ISO 14001 miljøcertificeret.

Vi har udviklet en strategi for bæredygtighed og vores primære fokusområder er:

 • Drift
 • Produkter
 • Arbejdsplads 

som er centrale områder i vores arbejde med tre af FN’s verdensmål.


Størstedelen af vores energiforbrug ligger i vores produktion. Vi har i 2023 monteret et ca. 4.000 m2 stort solcelleanlæg på taget af vores produktionshaller, som bidrager med en stor del af den strøm vi bruger i det daglige. Der er perioder hvor vi køber strøm, og der har vi valgt et grønt produkt hos vores el leverandør. 

Derudover har vi gennem årene haft stort fokus på at minimere vores forbrug så miljøpåvirkningen mindskes

 • alle lyskilder er udskiftet til LED
 • vores produktionsmaskiner slukker automatisk når de ikke bruges
 • alle bygninger opvarmes med fjernvarme
 • varmekilder lukker når porte i produktionshallerne går op
 • vi genanvender varmen fra produktionsmaskiner til opvarmning
 • vores produktionshaller er godt isolerede
 • vi affaldssorterer og sender mest muligt til skrot/genbrug
 • vi producerer selv nitrogen til laserskæreren med vores eget anlæg

Vi leverer altid arbejde af høj kvalitet og søger samtidig at nedbringe vores miljøbelastning ved hele tiden at mindske fejl og spild samt optimere vores produktionsapparat og processer.

Vores indkøb foregår primært indenfor EU’s grænser for blandt andet at sikre høj kvalitet, bedre arbejdsforhold og mindre transport.

Alle medarbejdere inddrages og undervises løbende i vores miljøpolitik og i de krav og forventninger, der stilles til dem og os som virksomhed, således vi løfter i samlet flok.

Vi forpligter os til at overholde alle lovmæssige krav og beskytte miljøet samt forebygge forurening fra vores virksomhedsområde.

Vi arbejder løbende i vores kvalitetsledelsessystem med forskellige målbare miljømål, som alle handler om minimering af vores CO2 fodaftryk.

Såfremt du har brug for yderligere information om vores miljøarbejde, er du velkommen til at kontakte os.