QHSE

Vi laver kvalitet i nogle moderne lokaler/værksteder fordi vi kerer os om vore medarbejdere. Det vil vi gerne gøre i mange år fremover og derfor tænker vi miljø ind i alt hvad vi gør fra tilbudsgivning til levering hos kunden.

Vi har hver dag en kritisk men sund holdning til vores arbejdsgange, holdninger og værdier, vi søger konstant forbedringer og positive forandringer til gavn for både kunder og medarbejdere.

Når det gælder kvalitet, sikkerhed, sundhed og miljø stræber vi altid efter at være førende. Vi tilbyder altid både kunder og medarbejdere de bedste forhold og løsninger. Vi går aldrig på kompromis med kvalitet, sikkerhed, sundhed og miljøet.

Alle vore aktiviteter i forbindelse med kvalitet, sikkerhed, sundhed og miljø – styrer vi igennem et smidigt og transparent elektronisk kvalitetsstyringsprogram.

 

Certifikater 

DS/EN ISO 9001:2015
Kvalitetsledelsessystemer - Krav

DS/EN ISO 14001:2015
Miljøledelsessystemer - Krav og vejledning (medio 2022)

DS/EN 1090-1 + A1:2012
Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter

DS/EN 1090-2:2018
Tekniske krav til stålkonstruktioner

DS/EN ISO 3834-2:2021
Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer – Del 2: Omfattende kvalitetskrav

DS/EN 15085-2:2020
Jernbaner – Svejsning af jernbanekøretøjer og -komponenter – Del 2: Krav til svejsevirksomheder

DNVGL-CP-0352
Approval of manufacturers – Manufacture of welded products – welding workshop

GMC Miljøcertifikat
Norddjurs Kommune (2019-2022)

VVS Autorisation
Kvalitetsledelsessystem - Tekniq Kvalitet

Se mere om vores certifikater

 

Kvalitet

Hos os bliver standarderne ikke støvede, vi arbejder systematisk med kvalitet og de 2 ledelsessystemer ISO 9001 og ISO 14001 udgør nerven i alle aktiviteter som vi udfører. Derudover er vi certificeret i en række andre standarder, som på daglig basis kræver, at vi er proaktive.

Vi vil leve op til vores kunders forventninger og krav til kvaliteten af vores produkter og ydelser.

Vi vil overholde alle indgåede aftaler, altid levere til aftalt tid og i den forventede kvalitet.

Vi leverer altid projekter i den kvalitet som kunden definerer, men vi stiller også høje kvalitetskrav til os selv på alle niveauer. De høje interne krav motiverer og engagerer os, og samtidig styrkes vores fælles forståelse af faglig stolthed.

 

Sikkerhed og sundhed

Vi har oparbejdet en kultur, hvor sikkerhed er en naturlig del af det arbejde, vi udfører. En kultur, hvor vi passer på hinanden, og hvor alle bidrager med gode idéer til forbedringer.

Ansvaret for vores medarbejderes sikkerhed, trivsel og ansvar for det miljø, vi alle er en del af, ligger os meget på sinde. Det er et ansvar, vi tager alvorligt. Medarbejdernes engagement afspejles direkte af at vi alle prioriterer et godt og sikkert arbejdsmiljø.

 

Miljø

Som en seriøs og miljøbevidst virksomhed, tilstræber vi at minimere det miljømæssige fodaftryk.

Vi har forpligtet os til at følge, nationale, regionale og lokale miljølove og regulativer.

Det er et fælles mål for hver enkelt ansat hos at vedligeholde vores ISO14001-certificering, samt arbejde med løbende forbedringer på miljøområdet.

Vi ønsker at fremstå som en virksomhed, der på alle relevante områder arbejder målrettet og åbent til fordel for både miljøet og arbejdsforholdene. Miljø og arbejdsforhold skal være en naturlig del af arbejdsgangen og skal indgå i virksomhedens beslutningsprocesser.

Desuden vil vi overholde eksisterende lovgivning inden for miljø og arbejdsmiljø, ligesom vi forpligtiger os til at beskytte miljøet og forebygge forurening fra vores virksomhed.

Vi ønsker at være blandt de førende virksomheder på miljøområdet inden for vores branche.

Vi vil tilbyde vores kunder miljøvenlige produktions- og serviceforhold.

 

QHSE-mål

Vores kvalitetsmål er at:

 • Ved hjælp af løbende uddannelse og træning af medarbejderne sikre, at de alle har nødvendige kvalifikationer for at kunne producere og levere et kvalitetsprodukt.
 • Ved at værdsætte kvalitet højt vil bidrage til at sikre opnåelse af vores mål om at være konkurrencedygtige med en sund økonomi.
 • Have et tæt samarbejde med vores kunder og eksterne udbydere.

Vores mål for sundhed og sikkerhed:

 • Ingen alvorlige og dødelige ulykker.
 • Kontinuerligt arbejde på at forbedre arbejdsmiljøforholdene.
 • At reducere antallet af ulykker til nul.

Vores miljømål er at:

 • Minimere udledninger.
 • Reducere strømforbrug.
 • Reducere ressourceforbrug og spild i vores drift inkl. affald set ud fra et livscyklusperspektiv.
 • Fokusere på livscyklusperspektivet i vores produkter og i vores affaldshåndtering.
 • Øge genanvendelse af råvarer og produktionsaffald.
 • Reducer vores CO2-fodaftryk.