23.05.2022

Ålsrode Smede- og Maskinfabrik løfter niveauet

Vores kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere efterspørger sikkerhed, CO2-besparelser og dokumenterede processer. Derfor var det med stor glæde, at vi i april 2022 blev ISO 14001 certificeret.

Miljøfokus er ikke nyt for os. Vi har i flere år haft fokus på at tilbyde vores kunder miljøvenlige produktions- og serviceforhold. Tendensen er dog at kunderne forespørger underleverandører der har certificeringer, særligt i miljøledelse, da de selv er miljøcertificeret. På denne måde kan de sikre bæredygtighed gennem hele værdikæden. Derfor var det naturligt for os at stræbe efter et ISO 14001 certifikat, og nu er resultaterne af den seriøse miljøindsats blevet blåstemplet.

Sætter rammen for vores miljøpræstation

Certifikatet er en garanti for vores kunder, som sikrer, at vi er en miljøbevidst leverandør der kontinuerligt arbejder på at mindske miljøbelastningen. Dette understreger administrerende direktør Brian Basse: 

"Vi ønsker et system, som vores kunder, samarbejdspartnere og myndighederne anerkender. Derfor har vi i Ålsrode Smede- og maskinfabrik valgt at arbejde efter ISO 14001, der globalt er det mest anerkendte miljøledelsessystem. Det er et fælles mål for hver enkelt ansat hos os at vedligeholde vores ISO 14001 certificering, og at arbejde med forbedringer på miljøområdet."

I mange år har vi bestræbt os på at minimere vores miljømæssige aftryk, hvor der særligt har været henblik på affaldssortering, reducering af forbrug af strøm og varme samt spild i produktionen, men med ISO 14001 certificeringen hjælper det os med at effektivisere miljøledelsessystemet.

Nye midler sat i brug 

Som noget nyt, har vi etableret en overordnet miljø-styregruppe og et miljø-gruppeudvalg, som både består af medarbejdere fra ledelsen, administrationen og produktionen. Hele organisationen er dermed repræsenteret - både smeden på værkstedet og kontorassistenten. 

Sammenspillet af de forskellige kompetencer gør at emnet bliver sat på dagsordenen, og at alle kan komme med inputs til forbedring af miljøstrategien.

"Med certificeringen står vi stærkere. Vi kan nu dokumentere, at vi driver en ansvarlig forretning, der tager hensyn til klima, mennesker og miljø. Det er en løbende proces som skaber stor værdi for os og især vores kunder", slutter Brian Basse.

 

Seneste nyheder

23.08.2023

Smeden producerer sit eget nitrogen

Ålsrode Smede- og Maskinfabrik laver ikke kun smedearbejde. Virksomheden producerer nu også Nitrogen til driften af fiberskæreren ude i produktionen. Gasproduktionen er både godt for miljøet og en god forretning.

Læs nyheden
23.08.2023

Lang kamp at få ansatte til at tænke miljø

Ålsrode Smede- og Maskinfabrik har nu været miljøcertificeret efter ISO 14001 i et år. Det er et langt og sejt træk at få alle medarbejdere med. Men ledelsen holder fast – og er tålmodige. Der er både økonomi og konkurrencefordele i certificeringen.

Læs nyheden